six-word-memoir-header-aqua

Profile

Explore Sixes From Around The Community

hunghoboi


												

hunghoboi |
Member since June 26, 2020

Would you like to follow this memoirist's stories?

Would you like to no longer follow this memoirist's stories?

Prefer to skip this person's stories?

Want to unblock this person's stories?

Website:
https://www.youtube.com/channel/UCPkwLGeg-K6F7gSesavCfWQ

About Me

If you were to throw up your hands in exasperation and yell \"it's the story of my life,\" what would you be talking about?
Seapoolvn là đơn vị thiết kế và thi công hồ bơi chuyên nghiệp, với gần 15 năm kinh nghiệm và hơn100 dự án đã triển khai thành công. Với triết lý kinh doanh “tối ưu và đáp ứng đúng nhu cầu, tài chính và mục tiêu của khách hàng” cũng như năng lực sáng tạo thật sự, Seapoolvn đã và đang là lựa chọn uy tín trong lĩnh vực này.

Your Turn. Say It In Six

Zero Words
Shop Six

Need a quick gift? Try Six.

Any of our Six-Word Memoirs collections are bound to be a good fit.